Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 14 lần 27 lần 37 lần 69 lần
1 14 lần 20 lần 40 lần 56 lần 84 lần
2 8 lần 15 lần 28 lần 40 lần 74 lần
3 6 lần 11 lần 26 lần 38 lần 66 lần
4 11 lần 17 lần 31 lần 46 lần 74 lần
5 8 lần 14 lần 20 lần 36 lần 61 lần
6 8 lần 15 lần 24 lần 36 lần 85 lần
7 3 lần 7 lần 22 lần 36 lần 67 lần
8 10 lần 15 lần 32 lần 44 lần 77 lần
9 4 lần 7 lần 20 lần 36 lần 72 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 17 lần 36 lần 54 lần 106 lần
1 8 lần 15 lần 24 lần 34 lần 60 lần
2 3 lần 9 lần 28 lần 50 lần 103 lần
3 10 lần 11 lần 20 lần 37 lần 52 lần
4 8 lần 11 lần 20 lần 28 lần 54 lần
5 6 lần 12 lần 23 lần 42 lần 79 lần
6 13 lần 20 lần 30 lần 35 lần 65 lần
7 8 lần 13 lần 23 lần 32 lần 56 lần
8 3 lần 11 lần 31 lần 43 lần 72 lần
9 10 lần 16 lần 35 lần 50 lần 82 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc