Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0 00 3 01 3 02 8 03 2   05 6 06 1 07 2 08 5  
Đầu 1 10 3 11 7 12 3 13 2 14 4 15 5 16 1 17 3 18 3 19 2
Đầu 2   21 4 22 3 23 2 24 2 25 2   27 1 28 2 29 1
Đầu 3     32 1     35 1   37 1 38 2  
Đầu 4 40 5 41 5 42 4 43 2 44 2 45 2   47 3 48 5 49 1
Đầu 5 50 1 51 2 52 1 53 1 54 2 55 2   57 2 58 1 59 2
Đầu 6 60 1 61 5 62 3 63 2 64 4 65 4   67 4 68 4 69 2
Đầu 7 70 4 71 13 72 3 73 3 74 6 75 4 76 1 77 4 78 2 79 1
Đầu 8   81 1     84 1          
Đầu 9 90 1 91 7 92 7 93 3 94 4 95 4   97 1 98 5 99 1
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Đắc Nông

Dự đoán xổ số Đắc Nông

Thống kê xổ số Đắc Nông