Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0 00 4 01 5 02 6   04 5 05 7 06 4 07 3 08 3 09 5
Đầu 1 10 2 11 3 12 4   14 2 15 1   17 2 18 2 19 2
Đầu 2 20 6 21 10 22 2 23 2 24 3 25 4 26 1 27 4 28 3 29 3
Đầu 3 30 3 31 3 32 5 33 1     36 1 37 2 38 3 39 1
Đầu 4 40 3 41 1 42 5 43 1 44 2 45 2 46 2 47 2 48 2 49 2
Đầu 5 50 3 51 5 52 6 53 2 54 4   56 2 57 3 58 6 59 3
Đầu 6   61 2 62 7   64 1     67 2 68 2 69 2
Đầu 7 70 3 71 5 72 1   74 1 75 1 76 1 77 2 78 3 79 1
Đầu 8 80 3 81 7 82 2 83 1 84 4 85 1 86 3 87 4 88 4 89 3
Đầu 9 90 4 91 5 92 3 93 1 94 1 95 3 96 2 97 3 98 6 99 4
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán xổ số Bình Định

Thống kê xổ số Bình Định