Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0   01 4 02 1 03 3   05 1   07 5 08 4 09 3
Đầu 1     12 2 13 1     16 3 17 1 18 1 19 2
Đầu 2   21 1 22 1 23 2   25 1   27 5   29 2
Đầu 3 30 1 31 2 32 5 33 3   35 2 36 3 37 4 38 2 39 7
Đầu 4   41 4 42 2 43 3 44 1   46 2   48 1 49 4
Đầu 5 50 1 51 2 52 3 53 1   55 1 56 1 57 4 58 2 59 2
Đầu 6     62 1       66 2     69 1
Đầu 7   71 6 72 2 73 7 74 1 75 3 76 3 77 4 78 4 79 3
Đầu 8 80 1 81 11 82 8 83 8 84 3 85 1 86 5 87 7 88 5 89 14
Đầu 9   91 3 92 1 93 1   95 1 96 2   98 1  
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Tây Ninh

Dự đoán xổ số Tây Ninh

Thống kê xổ số Tây Ninh