Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0 00 2 01 2   03 1   05 4 06 1     09 3
Đầu 1 10 3 11 2 12 2 13 2 14 3 15 2   17 1    
Đầu 2 20 3 21 7 22 6 23 2 24 3 25 4   27 7   29 1
Đầu 3 30 5 31 4 32 3 33 4 34 4 35 2 36 3 37 3 38 2 39 1
Đầu 4 40 2 41 1 42 2   44 3 45 4   47 2   49 1
Đầu 5 50 5 51 9 52 2 53 1 54 1 55 11   57 3 58 1 59 8
Đầu 6 60 3 61 3 62 1 63 2 64 5 65 2 66 1      
Đầu 7 70 2 71 2 72 1       76 1 77 1 78 1  
Đầu 8 80 5 81 2 82 4 83 6 84 4 85 4 86 3 87 4 88 1 89 2
Đầu 9 90 2 91 8 92 2 93 1 94 1 95 2 96 1 97 6 98 1  
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Ninh Thuận

Dự đoán xổ số Ninh Thuận

Thống kê xổ số Ninh Thuận