Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0 00 2 01 2 02 3 03 2     06 3 07 4 08 4 09 1
Đầu 1 10 3 11 4 12 2 13 5 14 4 15 6 16 4 17 6 18 4 19 2
Đầu 2 20 4 21 5 22 2 23 3 24 1 25 3 26 1 27 3 28 1 29 5
Đầu 3 30 2 31 2 32 2 33 1     36 1   38 2 39 3
Đầu 4 40 1 41 3   43 1     46 2 47 1 48 3 49 1
Đầu 5 50 2 51 3   53 1 54 2 55 1 56 1 57 1 58 2 59 3
Đầu 6 60 3 61 3   63 5 64 10 65 6 66 1 67 6 68 1  
Đầu 7                    
Đầu 8 80 2   82 1 83 2 84 3 85 2 86 1 87 4 88 2 89 2
Đầu 9 90 1 91 1         96 2 97 3 98 1  
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán xổ số Sóc Trăng

Thống kê xổ số Sóc Trăng