Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0   01 1     04 2     07 2   09 1
Đầu 1 10 2     13 5 14 5 15 8 16 3 17 3 18 5  
Đầu 2       23 1 24 1 25 2 26 1 27 3 28 1  
Đầu 3 30 2 31 4   33 2 34 5 35 5 36 1 37 6 38 3 39 1
Đầu 4     42 1 43 2 44 3 45 8 46 2 47 5 48 5 49 1
Đầu 5 50 3 51 2 52 1 53 5 54 10 55 14 56 5 57 12 58 10 59 2
Đầu 6 60 2 61 1   63 1 64 2 65 2 66 3 67 3 68 3  
Đầu 7 70 1 71 1   73 1 74 3 75 1 76 2 77 3 78 1 79 2
Đầu 8 80 3 81 6   83 2 84 9 85 6 86 6 87 11 88 7 89 3
Đầu 9 90 1     93 1 94 1 95 2 96 1 97 4 98 5  
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Thống kê xổ số Đà Nẵng