Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
2 15 lần 15 lần 15 lần 60 lần 60 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc