Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 53 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc