Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 33 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
2 16 lần 16 lần 16 lần 61 lần 61 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7