Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc