Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc