Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 55 lần 55 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7