Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 28 lần 43 lần 73 lần
1 5 lần 7 lần 24 lần 46 lần 81 lần
2 7 lần 13 lần 29 lần 41 lần 78 lần
3 6 lần 10 lần 22 lần 32 lần 64 lần
4 11 lần 15 lần 31 lần 45 lần 82 lần
5 10 lần 18 lần 31 lần 39 lần 68 lần
6 10 lần 15 lần 31 lần 39 lần 85 lần
7 9 lần 15 lần 22 lần 39 lần 72 lần
8 5 lần 10 lần 26 lần 43 lần 74 lần
9 10 lần 17 lần 26 lần 38 lần 79 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 14 lần 30 lần 51 lần 97 lần
1 9 lần 13 lần 27 lần 36 lần 64 lần
2 9 lần 14 lần 24 lần 38 lần 100 lần
3 9 lần 17 lần 30 lần 38 lần 64 lần
4 8 lần 17 lần 30 lần 39 lần 69 lần
5 9 lần 14 lần 25 lần 38 lần 82 lần
6 7 lần 12 lần 34 lần 43 lần 66 lần
7 5 lần 10 lần 20 lần 34 lần 55 lần
8 9 lần 10 lần 21 lần 39 lần 77 lần
9 9 lần 14 lần 29 lần 49 lần 82 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7