Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 50 lần 50 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 55 lần 55 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc