Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 24 lần 38 lần 69 lần
1 7 lần 13 lần 20 lần 40 lần 85 lần
2 5 lần 9 lần 24 lần 39 lần 74 lần
3 9 lần 11 lần 21 lần 32 lần 62 lần
4 8 lần 15 lần 26 lần 43 lần 79 lần
5 10 lần 16 lần 34 lần 48 lần 76 lần
6 11 lần 20 lần 37 lần 52 lần 86 lần
7 7 lần 12 lần 28 lần 35 lần 74 lần
8 6 lần 11 lần 22 lần 37 lần 74 lần
9 12 lần 16 lần 34 lần 41 lần 77 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 13 lần 26 lần 43 lần 93 lần
1 6 lần 10 lần 22 lần 37 lần 64 lần
2 10 lần 15 lần 30 lần 39 lần 94 lần
3 4 lần 14 lần 29 lần 40 lần 69 lần
4 9 lần 12 lần 31 lần 42 lần 66 lần
5 4 lần 9 lần 23 lần 35 lần 74 lần
6 15 lần 22 lần 35 lần 55 lần 78 lần
7 6 lần 10 lần 19 lần 32 lần 56 lần
8 5 lần 10 lần 22 lần 33 lần 73 lần
9 12 lần 20 lần 33 lần 49 lần 89 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc