Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
1 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 49 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
8 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc