Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7