Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 48 lần 48 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 40 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
4 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7