Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
3 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc