Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 50 lần 50 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 55 lần 55 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc