Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 51 lần 51 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc