Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 54 lần 54 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 54 lần 54 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 28 lần 28 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc