Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 51 lần 51 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
9 15 lần 15 lần 15 lần 52 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc