Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 57 lần 57 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 57 lần 57 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 54 lần 54 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
6 14 lần 14 lần 14 lần 32 lần 32 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7