Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 63 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 54 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 23 lần 60 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 32 lần 32 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 73 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 26 lần 26 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc