Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 58 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 91 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 72 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 76 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 76 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 73 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 78 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 65 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 59 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 68 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 80 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 76 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 88 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 72 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc