Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 60 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 75 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 60 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 63 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 68 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 57 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 55 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 64 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 56 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 63 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 65 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 76 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 53 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 58 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 62 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 51 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 72 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 70 lần
8 70 lần 70 lần 70 lần 20 lần 54 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 60 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc