Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 31 lần 64 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 92 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 69 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 77 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 77 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 66 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 62 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 71 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 72 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 79 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 63 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 87 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 60 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 24 lần 71 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 72 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 78 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 79 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 86 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 62 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 71 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc