Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 23 lần 23 lần
1 23 lần 23 lần 23 lần 16 lần 16 lần
2 16 lần 16 lần 16 lần 14 lần 14 lần
3 14 lần 14 lần 14 lần 20 lần 20 lần
4 20 lần 20 lần 20 lần 20 lần 20 lần
5 20 lần 20 lần 20 lần 23 lần 23 lần
6 23 lần 23 lần 23 lần 27 lần 27 lần
7 27 lần 27 lần 27 lần 24 lần 24 lần
8 24 lần 24 lần 24 lần 25 lần 25 lần
9 25 lần 25 lần 25 lần 24 lần 24 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 24 lần 24 lần 24 lần 21 lần 21 lần
1 21 lần 21 lần 21 lần 26 lần 26 lần
2 26 lần 26 lần 26 lần 25 lần 25 lần
3 25 lần 25 lần 25 lần 16 lần 16 lần
4 16 lần 16 lần 16 lần 24 lần 24 lần
5 24 lần 24 lần 24 lần 16 lần 16 lần
6 16 lần 16 lần 16 lần 27 lần 27 lần
7 27 lần 27 lần 27 lần 24 lần 24 lần
8 24 lần 24 lần 24 lần 20 lần 20 lần
9 20 lần 20 lần 20 lần 17 lần 17 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc