Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 64 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 46 lần 98 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 74 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 76 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 75 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 66 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 76 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 77 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 70 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 80 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 60 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 91 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 63 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 79 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 73 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 84 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 74 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 90 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 65 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 77 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 02 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7