Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 56 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 75 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 62 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 66 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 69 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 56 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 57 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 62 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 54 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 64 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 61 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 76 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 52 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 56 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 61 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 56 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 71 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 72 lần
8 72 lần 72 lần 72 lần 20 lần 54 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 62 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc