Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 54 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 63 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 60 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 58 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 61 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 75 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 54 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 68 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 61 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 51 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 56 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 17 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc