Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 62 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 91 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 69 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 74 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 77 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 67 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 65 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 74 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 72 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 78 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 64 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 87 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 31 lần 61 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 72 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 71 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 79 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 77 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 87 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 59 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 72 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 02 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7