Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 57 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 62 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 59 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 55 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 62 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 62 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 64 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 61 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 53 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 59 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 65 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 75 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 59 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 48 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 60 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 54 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 68 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 20 lần 58 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 52 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc