Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 54 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 73 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 20 lần 63 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 28 lần 65 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 66 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 57 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 62 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 65 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 66 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 78 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 51 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 52 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 65 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 54 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 74 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 64 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 58 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 02 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7