Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 19 lần 19 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 15 lần 15 lần 15 lần 32 lần 32 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 24 lần 24 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc