Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 23 lần 23 lần
1 23 lần 23 lần 23 lần 52 lần 52 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 41 lần 41 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 32 lần 32 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 21 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 31 lần 31 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 33 lần 33 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 39 lần 39 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc