Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 61 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 50 lần 101 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 77 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 79 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 78 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 63 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 77 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 75 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 68 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 77 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 59 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 90 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 65 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 78 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 73 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 87 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 74 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 87 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 65 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 78 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc