Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 54 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 69 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 61 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 58 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 63 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 57 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 63 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 61 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 49 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 59 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 62 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 74 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 55 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 49 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 59 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 53 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 70 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 63 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 52 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc