Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 72 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 73 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 37 lần 73 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 65 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 79 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 58 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 58 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 73 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 81 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 86 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 65 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 73 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 32 lần 32 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc