Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 62 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 92 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 71 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 65 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 65 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 76 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 71 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 76 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 62 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 90 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 67 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 71 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 85 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc