Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
2 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 53 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc