Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 54 lần 54 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 32 lần 32 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
3 16 lần 16 lần 16 lần 51 lần 51 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 07 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7