Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 53 lần 53 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc