Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 55 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc