Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 57 lần 57 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc