Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 49 lần 49 lần
3 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc