Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 28 lần 38 lần 79 lần
1 7 lần 15 lần 26 lần 38 lần 85 lần
2 11 lần 20 lần 34 lần 42 lần 82 lần
3 6 lần 9 lần 25 lần 40 lần 69 lần
4 14 lần 17 lần 30 lần 46 lần 90 lần
5 8 lần 9 lần 23 lần 39 lần 81 lần
6 5 lần 12 lần 23 lần 39 lần 84 lần
7 8 lần 12 lần 29 lần 43 lần 81 lần
8 8 lần 16 lần 26 lần 36 lần 79 lần
9 6 lần 11 lần 26 lần 44 lần 80 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 10 lần 20 lần 33 lần 79 lần
1 8 lần 15 lần 27 lần 38 lần 75 lần
2 8 lần 16 lần 34 lần 51 lần 86 lần
3 8 lần 17 lần 27 lần 37 lần 80 lần
4 11 lần 16 lần 26 lần 41 lần 77 lần
5 9 lần 14 lần 33 lần 41 lần 79 lần
6 10 lần 17 lần 35 lần 54 lần 100 lần
7 7 lần 10 lần 21 lần 33 lần 66 lần
8 7 lần 7 lần 15 lần 24 lần 64 lần
9 9 lần 13 lần 32 lần 53 lần 104 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc