Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
3 16 lần 16 lần 16 lần 50 lần 50 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc